16.09.2019

Piknik Integracyjny "Biesiada Pod Chmurką 2019"

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Jestem, By Pomagać" działające przy Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku organizuje w dniu 12 wrześni 2019 r., imprezę dla podopiecznych oraz gości z zaproszonych placówek pomocowych pod nazwą "Piknik Integracyjny "Biesiada Pod Chmurką 2019"

Czytaj więcej

Lokalizacja