Działalność kulturalno-oświatowa ma na celu nie tylko urozmaicenie Mieszkańcom ich codziennego życia, lecz także przeświadczenia o własnej wartości oraz wiary w swoje możliwości, rozwijania talentów i zainteresowań, kształtowania pożądanych zachowań i umiejętności.

W ramach prowadzonej działalności kulturalno-oświatowej organizowane są imprezy wewnątrz Domu cyklicznie przez cały rok takie jak Wigilia, Powitanie Nowego Roku, Dzień Zakochanych, Dzień Kobiet i Mężczyzn, Pierwszy Dzień Wiosny, Wielkanoc, a także wspólne na życzenie mieszkańców obchodzenie urodzin i imienin.

W ramach wyżej wymienionej działalności mieszkańcy mają możliwość wyjścia do kina, wyjścia do cukierni, zabawy taneczne, wystawy prac mieszkańców domu, udział w zawodach sportowych, wycieczkach, integracji.

Mieszkańcy swobodnie  poruszają się po Internecie, obsługują sprzęt audiowizualny i komputer. Kilkoro z nich korzysta z bibliotek pułtuskich i księgarni, realizując przy tym swoje literackie zainteresowania.

Lokalizacja