10.08.2020

INFORMACJA ODNOŚNIE ODWIEDZIN

W związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zalecającym podjęcie działań mających na celu ograniczenie bezpośredniego kontaktu mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z osobami spoza domu, wstrzymujemy wyjścia mieszkańców poza teren placówki, odwiedziny i urlopy na dotychczasowych zasadach.

Czytaj więcej

16.09.2019

Piknik Integracyjny "Biesiada Pod Chmurką 2019"

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Jestem, By Pomagać" działające przy Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku organizuje w dniu 12 wrześni 2019 r., imprezę dla podopiecznych oraz gości z zaproszonych placówek pomocowych pod nazwą "Piknik Integracyjny "Biesiada Pod Chmurką 2019"

Czytaj więcej

Lokalizacja