Arteterapia opiera się na założeniu, że proces twórczy służący auto ekspresji pomaga ludziom rozwiązywać problemy i konflikty, rozwijać umiejętności interpersonalne, kierować własnym zachowaniem, redukować stres, podnosić samoocenę i samoświadomość oraz osiągać lepsze samopoczucie. Celem tej terapii jest umożliwienie pacjentowi dokonania zmiany, wzrostu, rozwoju osobistego poprzez stosowanie materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach. Sekcja arteterapii realizuje swoje założenia terapeutyczne poprzez:

 • rysunek – kredki, ołówek, węgiel, pastele
 • malarstwo – plakatowe, olejne, na szkle, na folii
 • witraże wycinane, malowane
 • zajęcia manualne – plastelina, glina, masa solna, masa papierowa
 • bukieciarstwo - kompozycje ze sztucznych i żywych kwiatów
 • wycinanki, wydzieranki, wyklejanki z włóczki
 • papieroplastyka – orgiami, praca z bibułą, krepą, kartki okolicznościowe, papierem kolorowym
 • dziewiarstwo – szydełkowanie, robienie na drutach
 • hafciarstwo – haft richelieu, gobelinowy, krzyżykowy, hafty regionalne
 • makramy – wyplatanie makram,
 • krawiectwo – szycie rzeczy użytkowych, zabawkarstwo,
 • zdobnictwo i dekoratorstwo – ikebana, dekoracje okolicznościowe, zdobienie różnych przedmiotów, wykonywanie dekoracji z sizalu

Na muzykoterapii wykorzystuje się muzykę lub jej elementy w celu przywracania zdrowia oraz poprawy funkcjonowania osób
z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji.

Założenia muzykoterapii realizowane są przez:

 • słuchanie i śpiewanie piosenek
 • wspólne słuchanie muzyki, dyskusje na temat danej muzyki
 • muzykowanie grupowe
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej
 • słuchowiska ( książki czytane )
 • zabawy muzyczno – ruchowe
 • naukę nowych piosenek
 • naukę rytmiki
 • udział w koncertach, spektaklach teatralnych

W Domu świadczone są usługi z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii dostosowane do możliwości fizycznych i zdrowotnych naszych mieszkańców. Prowadzona jest rehabilitacja lecznicza, indywidualna i grupowa oraz profilaktyka zdrowotna. Posiadamy salę rehabilitacyjną wyposażoną w UGUL, stoły do ćwiczeń manualnych, rotory do kończyn górnych i dolnych, rower stacjonarny, bieżnia biegowa, materace, piłki, ciężarki itp.

W zależności od wskazań zdrowotnych wykonywane są zabiegi.

 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia korekcyjne
 • ćwiczenia izometryczne
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia ogólnousprawniające
 • zabiegi z fizykoterapii (masaż wirowy, sollux. bioptron, laser, pole magnetyczne, ultaradzięki, zabiegi prądowe)

Terapia z psychologiem obejmuje indywidualne rozmowy z mieszkańcami odbywają się w zależności od potrzeb mieszkańców, cykliczne lub doraźne oraz sesje grupowe. Dodatkowo wprowadziliśmy grupowe zajęcia tematyczne ( np. trening pamięci, twórczości) mających cel podtrzymania i aktywizowania funkcji poznawczych i zdolności intelektualnych naszych mieszkańców.

Cele realizowane na zajęciach z psychologiem:

 • realizowanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej,
 • ćwiczenie umiejętności miślenia logicznego
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego,
 • budowa poczucia własnej wartości,
 • rozwijanie empati i umiejętności współpracy,
 • zapobieganie zachowań agresywnych.

Uczestnicy zajęć przygotowują różnego rodzaju potrawy, korzystając zarówno z przepisów tradycyjnej kuchni polskiej, oraz  własnych przepisów. Podczas tych zajęć kształtowane są takie cechy, jak czystość, staranność, umiejętność planowania, przewidywania oraz nabycie umiejętności estetycznego podawania potraw. Nasi podopieczni zapoznają się również z obsługą sprzętów AGD oraz poznają zasady zdrowego odżywiania się.

Terapia realizuje swoje zadania poprzez:

 • przygotowywanie prostych potraw
 • naukę podstawowych zasad dotyczących nakrywania do stołu, estetykę podawania potraw
 • poznawanie zasad prawidłowego żywienia, wartości odżywczych produktów żywnościowych, poznawanie diet, prowadzenie pogadanek o zdrowym żywieniu
 • wykonywanie prac pomocniczych - przygotowywanie posiłków w ramach drugiego śniadania i podwieczorków oraz przekąsek i ciast na imprezy okolicznościowe Domu.

Lokalizacja