04.03.2021

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Jestem, By Pomagać" działające przy Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku organizuje w dniu 12 wrześni 2019 r., imprezę dla podopiecznych oraz gości z zaproszonych placówek pomocowych pod nazwą "Piknik Integracyjny "Biesiada Pod Chmurką 2019"

"W ramach konkursu: "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" Zadanie 5. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. Ogłoszonym przez: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych"

Powrót

Lokalizacja