05.03.2021

w sprawie: podjęcia działań w kierunku umożliwienia mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk aktywności poza terenem placówki oraz możliwości bezpośredniego kontaktu z rodzinami i opiekunami lub innymi osobami

Powrót

Lokalizacja