04.03.2021

Zarządzanie Nr 3/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku z dnia 12.03.2020 r., w sprawie: wprowadzenia wzmożonego reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz całkowitego zakazu odwiedzin mieszkańców przebywających w DPS Pułtusk

Powrót

Lokalizacja