W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontakt z pracownikiem socjalnym Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku     tel. 23 333 00 12