Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku został utworzony Uchwałą Nr XX/116/2016 Rady Powiatu Pułtuskiego w dniu 26 sierpnia 2016r .19 października 2016r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję Nr 2256/2016 zezwalającą na prowadzenie jednostki na czas nieokreślony.             

  Placówka przeznaczona jest dla 96 osób przewlekle psychicznie chorych kobiet i mężczyzn. Dom zapewnia całodobową opiekę, w tym usługi w ramach potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i wspomagających zgodnie z obowiązującymi standardami. 

  Do dyspozycji mieszkańców są 2,3 i 4- osobowe pokoje z łazienkami, pracownie terapeutyczne, sala rehabilitacji i fizjoterapii oraz kuchenka podręczna. Obiekt wyposażony jest również  w pomieszczenia funkcjonalne - jadalnię, pralnię, palarnię oraz magazyny. Wokół budynku znajduje się zagospodarowany teren zielony z chodniczkami i ławeczkami, gdzie zamontowane są sprzęty siłowni zewnętrznej. 

  W dniu 31 października 2016.przywitaliśmy pierwszą mieszkankę i począwszy od tego dnia grono naszych podopiecznych stale powiększało się. W połowie października 2017r. Dom uzyskał pełne obłożenie – 96 osób. Mieszkańcy objęci są opieką lekarza POZ oraz lekarza psychiatry. W razie potrzeby korzystają z  poradni specjalistycznych. Podopieczni mają też zapewnioną pomoc psychologiczną w formie spotkań indywidualnych i grupowych         

  W ramach terapii zajęciowej prowadzone są m.in.: zajęcia plastyczne, muzyczne, komputerowe, kulinarne, ruchowe oraz inne dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań mieszkańców. 

  W Domu celebrujemy święta ujęte w kalendarzu katolickim oraz powszechnie obchodzone w polskiej tradycji. Chcielibyśmy, aby nasi podopieczni czuli się tutaj jak najlepiej,  a miejsce to traktowali jako swój Dom.