Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku
Anna Popowicz


Z-ca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku
Dariusz Smyk