30.08.2017r.

Mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku wzięli udział w wycieczce do Warszawy, w czasie której zwiedzali Stadion Narodowy Muzeum Sportu i Turystyki. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Bardziej sprawni, bardziej aktywni” będącego elementem programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Operacje Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Podopieczni z zainteresowaniem słuchali przewodników, podziwiali wystawy muzealne oraz chętnie zwiedzali pomieszczenia znajdujące się na terenie Stadionu Narodowego. W ramach wycieczki mieszkańcy mieli również zagwarantowany posiłek w postaci Obiadu Olimpijczyka.

http://dpspultusk.pl/galeriaNAGŁÓWEK 1