19.04.2018r.

W Miejskim Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku w sali kina Narew odbyła się VII Wystawa Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem imprezy był Starosta Pułtuski oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, zaś współorganizatorami byli Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku, Domy Pomocy Społecznej w Ołdakach, Obrytem i Pułtusku oraz Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku.

Prace prezentowane były w Galerii "4 Strony Świata"NAGŁÓWEK 1